PC Support aan Huis

Illegaal downloaden per direct verboden in Nederland

Illegaal downloaden per direct verboden in Nederland

Sinds 10 april heeft het Europese Hof bepaald dat downloaden uit illegale bron per direct verboden is in heel Europa. Omdat Nederland geen wet heeft waarin expliciet wordt aangegeven dat downloaden legaal zou zijn, is het niet noodzakelijk om de wet aan te passen. De interpretatie die de rechter gaf aan deze wet moet wel wijzigen, zo staat te lezen op Tweakers. Ook zal de regeling rond thuiskopieheffing op de schop moeten. Nu betaalt u op lege cd’s/dvd’s en nieuwe computers thuiskopieheffing.

Wel verboden maar niet strafbaar

Het gaat hier om een civielrechtelijk verbod. Anders dan een strafrechtelijk verbod zullen illegale downloaders niet worden vervolgd. Wel hebben belangenbehartigers van o.a. de media-industrie meer mandaat om achter illegale downloaders aan te zitten. Stichting Brein is de grootste belangenbehartiger in Nederland, en heeft al aangegeven niet achter downloadende gebruikers aan te willen gaan, maar hun focus net als voorheen te richten op platforms die illegale bronnen aanbieden op internet (bijvoorbeeld websites als Pirate Bay).

<<